PRODUCTES

– Safates de tot tipus (alumini, cartró, pasta de blat de moro…) per a termosellat amb barrera i sense barrera
– Bosses de tot tipus
– Films per termosellar
– Bosses i làmines
– Productes de neteja
– Cintes adhesives
– Maquinària per a l’envasat i termosellat

altres serveis