PRODUCTES

– Productes de neteja per a tots els sectors
– Bobines de cel·lulosa
– Complements de neteja

altres serveis